DISCLAIMER

ALGEMEEN

Tini Groen, hierna te noemen Oneinamelon.nl, verleent u hierbij toegang tot www.Oneinamelon.nl (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Oneinamelon.nl en derden zijn aangeleverd. Oneinamelon.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Oneinamelon.nl.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oneinamelon.nl.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij Oneinamelon.nl.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oneinamelon.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.

Samenwerkingen

Oneinamelon.nl staat altijd open voor leuke samenwerkingen. Indien er betaald wordt voor een samenwerking, hetzij in producten, het zij in geld, wordt er gewerkt met nofollow links. Wilt u weten waarom er geen gebruik wordt gemaakt van een dofollow link leest u dan eens de richtlijnen van Google.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.